Ga naar de inhoud

Afspraak maken

Afspraken kunnen alleen telefonisch of via WhatsApp van het mobiele nummer worden gemaakt. Op het moment dat u mij niet kunt bereiken, zal ik zo snel mogelijk contact met u opnemen. In geval van verhindering wordt u verzocht de afspraak minimaal 48 uur van tevoren te annuleren, daar de behandeling anders in rekening moet worden gebracht.

Huid- en vachtverzorging Dierenkliniek Zevenhuizen
Nijverheidscentrum 10
2761JP Zevenhuizen
06-82536752
Behandeling alleen volgens afspraak